CZ / EN

 

 

 

 

 

 

PROJEKTOVÁNÍ A STAVEBNICTVÍ

  Pro LINIOVÉ i POZEMNÍ STAVBY řešíme projekty od fáze studie, přes všechny stupně projektové dokumentace (dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace provedení stavby), po výkon inženýrské činnosti a odborné konzultace. Zajišťujeme komplexní dodávky technických podkladů pro výstavbu dopravní infrastruktury. Navrhujeme a realizujeme integrovaná řešení informačních a komunikačních technologií pro dopravní obslužnost. Realizujeme dopravní modelování i jejich ekonomické hodnocení.

  DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ STAVBY 

K realizacím přistupujeme s vědomím, že dopravní infrastruktura je páteří každé moderní společnosti. Hledáme proto řešení pro budoucnost, nikoliv pro přítomnost.

Realizujeme na klíč liniové stavby vč. staveb tunelů, mostních estakád a řešení dopravních uzlů. Máme know-how pro technologické části dopravní infrastruktury, jako je trakční vedení, zajištění napájení, zabezpečovací zařízení společně s vybudováním systému ETCS a GSM-R.

"Výstavbu, rekonstrukci a modernizaci dopravní infrastruktury považujeme za jednu z našich hlavních priorit".

  Vodohospodářské stavby

V oblasti strategického rozvoje "vodních ekosystémů" provádíme kompletní analýzu od financování po výstavbu a provoz vodohospodářských staveb. 

Prosazujeme se především v oblastech říční techniky, pobřežních staveb a inženýrství vodních cest, v oblastech ochrany před povodněmi a sanace podzemních vod, či projektůech energetického a vodního hospodářství,

 

"Naše know-how v oblasti vodohospodářských staveb zaměřujeme na šetrné a udržitelné využívání našeho přírodního bohatsví."