CZ / EN

Diagnostické vozidlo defektoskopie kolejnic DV NDT

Diagnostické vozidlo defektoskopie kolejnic DV NDTDV_NDT_czIMG_6286IMG_6388IMG_6391IMG_6394IMG_6400IMG_6407IMG_6410IMG_6416IMG_6440IMG_6448

common/icons/pdf.gif DV_NDT_SK_cz  (1.65 MB)

reg číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020267

Projekt má zajistit nové poznatky pro vytvoření inovovaného produktu nového diagnostického systému pro měření kritických komponentů železničního svršku pomocí opto-laserové metody. Cílem je zajištění vysoké bezpečnosti železniční dopravní cesty jako kritické infrastruktury, zvýšení propustnosti železniční dopravní cesty, snížení energetické náročnosti, zvýšení rychlosti železniční dopravy a snížení nákladu na opravu a údržbu železničního svršku.

Cílem je zajistit vyšší bezpečnost kritické železniční infrastruktury (železniční cesty) a identifikace defektů, vad či poškození infrastruktury a dalších zařízení tratě. Forma fyzických kontrol a diagnostiky tratí v posledním období doznala značného rozvoje. Naměřená diagnostická data jsou klíčovým podkladem pro hodnocení tratí a z toho plynoucích činností včetně plánování údržby. Se zvyšující se rychlostí na tratích má diagnostika tratí stále větší význam (zajištění bezpečnosti tratí). Vyšší rychlost projíždějících souprav klade vyšší nároky na kvalitu a spolehlivost tratí a na zajištění jejich provozuschopnosti.

S nově se objevující moderní technologií Opto-Laserové Technologie nabízí zcela nové možnosti zaznamenání vady či defektů, resp. podezření na krytou vadu. kombinace takového HW vybavení s vyvinutým SW se zakomponovaným matematickým algoritmem pro umělou inteligenci a inteligenci okolí (obsahující algoritmus metody pro rozpoznávání objektů v obrazech pro identifikaci oblastí) zajistí strojové rozhodování o kategorii, do které identifikovaný objekt spadá. Takovým postupem bude vytvořen inovovaný produkt s metodou hlubokého učení (Deep Learning + Machine Learning) pro zajištění neustále se zpřesňující citlivosti měření a chytřejších procesů v identifikaci defektů.

Prohlédněte si tiskové zprávy a reportáže o výsledcích tohoto projektu.